Wiele osób uważa, że tłumaczenie, to proste i nieskomplikowane zajęcie, że wystarczy słownik lub proste dostępne w sieci narzędzia wspomagające proces tłumaczenia. Nic bardziej mylnego, choć niestety, to dość powszechna opinia. W rzeczywistości wykonywanie zawodu tłumacza wymaga posiadania określonej wiedzy i umiejętności, których przybywa wraz z latami pracy w zawodzie.  Bez tego nie można mówić o wykonywaniu tłumaczeń dobrej jakości.

W mojej działalności tłumaczenia pisemne stanowią priorytetowy kierunek. Pozwalają moim zleceniodawcom na nawiązywanie trwałych więzi i budowanie partnerskich relacji z zagranicznymi przedsiębiorcami. Posiadam duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów tłumaczeniowych z różnych dziedzin przemysłu i gospodarki.

Wśród wykonywanych tłumaczeń pisemnych znajdują się następujące rodzaje:

Tłumaczenia prawnicze – teksty aktów prawnych, wyroki i orzeczenia sądu, umowy prawne

Tłumaczenia notarialne – akty notarialne, umowy założycielskie, statuty firm

Tłumaczenia dokumentów – akty urodzeń, ślubów, zgonów, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, paszporty

Tłumaczenia ekonomiczne – sprawozdania finansowe, audyty, raporty, biznesplany, kosztorysy

Tłumaczenia techniczne – dokumentacje maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi, certyfikaty

Tłumaczenia handlowe – korespondencja, oferty handlowe, faktury

Tłumaczenia literackie – artykuły i publikacje popularno-naukowe, utwory prozatorskie

Tłumaczenia medyczne – zaświadczenia lekarskie, informacje o przebiegu choroby i wynikach leczenia

Tłumaczenia stron www – treści stron internetowych

Tłumaczenia biznesowe – korespondencja bieżąca, e-mail

Tłumaczenia rękopisów – stare metryki, akty zgonu, akty małżeństwa (wypisy z ksiąg parafialnych), testamenty, umowy darowizn, wywody szlachectwa