Tłumaczenia ustne znajdują się w ofercie praktycznie każdego biura tłumaczeń. Są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie możemy spotkać się z ludźmi mówiącymi w różnych językach.

Tłumacz profesjonalista dokonuje przekładu z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i terminologii branżowej. Doskonale zna swój język ojczysty i zasady savoir-vivre. Umie dostosować się do rozmówcy i sytuacji. Potrafi pomóc w przełamaniu barier, nawiązaniu relacji, prowadzeniu rozmów. Krótko mówiąc, jego pomoc jest nieoceniona. Warto więc skorzystać z usług tłumacza, szczególnie gdy zależy nam na jakości.

W zależności od wielu czynników, wśród których należy wymienić: miejsce i warunki, liczebność grupy, zaplanowany budżet, dostępność wyposażenia technicznego, możliwy jest wybór jednego z następujących rodzajów tłumaczeń ustnych:

• tłumaczenie konsekutywne 

• tłumaczenie symultaniczne

• tłumaczenie a`vista

• tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”) 

• tłumaczenie szeptane

• tłumaczenie przez telefon

• tłumaczenie ustne przysięgłe

Tłumaczenia konsekutywne 

Tłumaczenie konsekutywne polega na tym, że tłumacz przekłada słowa prelegenta po skończeniu przez niego zdania lub w przerwie jego wypowiedzi. W przypadku dłuższych wypowiedzi, tłumacz sporządza notatki, które pozwalają na dokładne odtworzenie wypowiedzi prelegenta i dokonanie przekładu. Tłumaczenia konsekutywne stosowane są często podczas różnego rodzaju konferencji, negocjacji oraz zebrań.

Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne to tłumaczenie na bieżąco bez konieczności przerywania wypowiedzi prelegenta. Stosowane jest ono podczas dużych spotkań, konferencji, szkoleń itp. Tłumaczenie symultaniczne przebiega w ten sposób, że tłumacz siedzi w specjalnej kabinie, gdzie przez słuchawki słyszy rozmowę lub wypowiedzi uczestników spotkania i na bieżąco przekazuje tłumaczenie do słuchawek osobom biorącym udział w spotkaniu.

Tłumaczenie a vista

Tłumaczenie a`vista odbywa się wówczas, gdy tłumaczeniu nie podlega wypowiedź żywego człowieka, lecz tekst pisany i polega ono ustnym tłumaczeniu otrzymanego dokumentu bez uprzedniego przygotowania.

Tłumaczenia de liaison

Tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”), to ustne tłumaczenie wypowiedzi bez użycia specjalistycznego sprzętu. Tłumaczenie liaison stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom szczegółowości, na przykład w sądzie podczas przesłuchań świadków lub biegłych oraz w sytuacji, kiedy trudno jest robić notatki np. podczas prezentacji

Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenie szeptane zazwyczaj jest wykonywane dla jednej lub dwóch osób. Polega ono na tym, że tłumacz znajduje się tuż obok osoby, dla której ściszonym głosem przekłada wypowiedź prelegenta. Ten rodzaj tłumaczenia stosuje się przy mniej oficjalnych spotkaniach, zwykle wtedy, gdy jeden (lub dwóch) spośród uczestników spotkania posługuje się innym językiem niż pozostałe osoby.

Tłumaczenia przez telefon

Tłumaczenia przez telefon to popularny sposób tłumaczenia na odległość, w którym każda ze stron znajduje się w innym miejscu. Tłumaczenia przez telefon są bardzo wygodnym i komfortowym sposobem uzyskania tłumaczenia. Jest niezastąpione wtedy, kiedy brakuje czasu na osobiste spotkanie z tłumaczem.

Tłumaczenia ustne przysięgłe

Tłumaczenia ustne przysięgłe to specyficzny rodzaj tłumaczeń ustnych konsekutywnych. Prawo ich wykonywania przysługuje jedynie tłumaczom posiadającym uprawnienia tłumacza przysięgłego i wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia ustne przysięgłe stosuje się w postępowaniach przed sądami, urzędami, a także przy podpisywaniu aktów notarialnych, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego kraju. Tłumacz przysięgły uczestniczy także w oficjalnych zebraniach (np. walne zgromadzenia akcjonariuszy), gdy niektórzy uczestnicy nie znają języka, w którym prowadzone jest zebranie.