FAQ

Powrót
Jak przekazać dokument do wyceny?
Najwygodniejsza i najszybsza jest droga elektroniczna. Nietypowe dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysłać tradycyjną pocztą.
Ile zapłacę za tłumaczenie?
Koszt tłumaczenia zależy od rodzaju tłumaczenia, liczby stron oraz terminu wykonania.
W jaki sposób mogę zapłacić za tłumaczenie?
Płatności można dokonać gotówką lub przelewem na konto bankowe.
Dlaczego na stronie nie ma cennika?
Ponieważ wycena zależy od kilku składników takich jak rodzaj tłumaczenia (poświadczone, niepoświadczone), terminologia, tryb wykonania (zwykły, przyspieszony, ekspresowy) i liczba stron. Właśnie dlatego każdy dokument jest wyceniany indywidualnie.
Czy do wykonania tłumaczenia poświadczonego tzw. przysięgłego potrzebny jest oryginalny dokument?
Tłumaczenie poświadczone tzw. przysięgłe można wykonać w oparciu o elektroniczną wersję dokumentu, czyli skan lub zdjęcie. Trzeba jednak wiedzieć, że tłumacz ma obowiązek wskazać w treści poświadczenia na podstawie jakiego dokumentu wykonał tłumaczenie. Aby uniknąć niespodzianek należy wcześniej upewnić się w urzędzie, czy zostanie przyjęte tłumaczenie wykonane z kopii, czy też konieczne będzie przedłożenie tłumaczenia wykonanego z oryginału.
Kiedy mogę odebrać gotowe tłumaczenie?
Termin odbioru tłumaczenia jest ustalany indywidualnie z każdym klientem.
Gdzie mogę odebrać tłumaczenie?
Tłumaczenie poświadczone można odebrać osobiście w kancelarii tłumacza lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu.
Czy tłumaczenie poświadczone tzw. przysięgłe muszę odebrać osobiście?
Odbiór osobisty tłumaczenia poświadczonego nie jest konieczny. Może ono zostać wysłane pocztą lub kurierem na wskazany adres.
Jakie są koszty wysyłki tłumaczenia?
Koszty wysyłki są zgodne z cennikiem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej.
Co to jest strona rozliczeniowa tłumaczenia?
To jednostka stanowiąca podstawę do wyliczenia należności za tłumaczenie. Dobrze wiedzieć, że strona rozliczeniowa to nie to samo, co strona fizyczna formatu A-4, na której mieści się zazwyczaj więcej niż 1 strona rozliczeniowa.
Jaka jest różnica pomiędzy standardową stroną rozliczeniową tłumaczenia zwykłego a stroną tłumaczenia poświadczonego?
Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków ze spacjami. Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego tzw. przysięgłego jest dużo mniejsza i liczy 1125 znaków ze spacjami.
Czym różni się tłumaczenie poświadczone tzw. przysięgłe od zwykłego?
To pierwsze sporządza tłumacz przysięgły, osoba posiadająca urzędową okrągłą pieczęć, którą poświadcza wykonane przez siebie tłumaczenie, zaś to drugie może wykonać tłumacz nieposiadający uprawnień nadanych przez Ministra Sprawiedliwości RP.
Jak prawidłowo nazywa się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego?
Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia poświadczone, choć równie często słyszy się określenie tłumaczenie przysięgłe. Czynność wykonywana przez tłumacza przysięgłego to poświadczenie. Polega ona na przyłożeniu urzędowej pieczęci tłumacza i złożeniu podpisu na przetłumaczonym dokumencie. Po uzyskaniu uprawnień tłumacz przysięgły przekazuje wzór swojej pieczęci i podpisu do Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz innych instytucji państwowych
Czy istnieje tłumaczenie przysięgłe?
W życiu codziennym często słyszy się określenie tłumaczenie przysięgłe, jednak prawidłowym terminem jest tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione.
Kto potrzebuje pomocy tłumacza przysięgłego?
Pomoc tłumacza przysięgłego najczęściej potrzebna jest cudzoziemcom, chociaż nie tylko im. Obywatele polscy w pewnych sytuacjach również korzystają z jego usług.
Kiedy pomoc tłumacza przysięgłego jest niezbędna?
Jeśli cudzoziemiec nie zna języka polskiego lub zna go w stopniu niewystarczającym dla swobodnej komunikacji. Również wtedy, gdy załatwia sprawy w urzędach i instytucjach państwowych, które wymagają od cudzoziemca dostarczenia tłumaczeń dokumentów sporządzonych przez tłumacza przysięgłego.
Jakie urzędy i organy w Polsce korzystają z pomocy tłumacza przysięgłego?
Wśród urzędów najczęściej korzystających z pomocy tłumaczy przysięgłych należy wymienić: Urząd Wojewódzki, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy. Tłumacz przysięgły wzywany jest również do czynności z udziałem cudzoziemców przeprowadzanych na policji, w prokuraturze, sądzie oraz placówkach Straży Granicznej.
Gdzie jeszcze będę potrzebować pomocy tłumacza przysięgłego?
O przybycie tłumacza przysięgłego w imieniu swoich klientów poprosi notariusz, jeśli w czynności notarialnej będą brać udział cudzoziemcy. Tłumacz ma obowiązek przetłumaczyć treść aktu notarialnego ustnie i złożyć swój podpis na oryginale przetłumaczonego aktu. Czasem zleca się przygotowanie tłumaczenia pisemnego aktu notarialnego i dodatkowych dokumentów.
Czy tłumacz przysięgły wykonuje tylko tłumaczenia pisemne?
Uprawnienia tłumacza przysięgłego pozwalają na wykonywanie zarówno tłumaczeń ustnych jak i pisemnych.
Ile zapłacę za tłumaczenie ustne u notariusza?
Usługa tłumaczenia ustnego u notariusza jest wyceniana indywidulnie po ustaleniu zakresu i czasu trwania czynności notarialnej.
Czy mogę zamówić również tłumaczenia z innych języków obcych?
Tak, współpracuję z renomowanymi tłumaczami popularnych języków obcych takich jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, ukraiński, białoruski.
Czy mogę zamówić tłumaczenie pisanych ręcznie dokumentów z XIX i XX wieku, które udało mi się odnaleźć w archiwach lub księgach kościelnych na terenie Polski i Rosji, i mających związek np. z genealogią moich przodków?
Takie tłumaczenia starych dokumentów wymagają wysokospecjalistycznej wiedzy. Moje wieloletnie doświadczenie pozwala mi podejmować się takich tłumaczeń i wykonywać je na wysokim poziomie.
Ile będzie kosztować tłumaczenie aktu notarialnego z 1898 roku i metryki urodzenia mojego pradziadka?
Proszę o przesłanie dokumentów do indywidualnej wyceny i określenie rodzaju tłumaczenia.
Czy tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego wymaga uwierzytelnienia przez notariusza?
Tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego nie wymaga uwierzytelnienia przez notariusza.
Powrót